Puudustega kaup

PUUDUSEGA KAUP JA KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

Kui kaubal ilmnevad puudused palun pöörduge meie poole ja me lahendame probleemi. Kui tootel on puudused siis tavapäraselt kas asendame toote või kanname makstud summa tagasi.
Tagastatud toode peab olema originaalpakendis. Posti teel tagastades peab toode olema pakitud alati nii, et võõrad isikud paki sisule ligi ei pääseks, ilma ilmselgelt pakendit lõhkumata. Kaupa tagasi saates palun lisage kaubale alati oma nimi ja põhjus, miks kaup on tagastatud.
Asja mittevastavusest peaksite teatama meile kahe kuu jooksul pärast seda, kui avastasite puuduse.
Kaebuse aluseks on müügiarve või muu dokument, mis tõestab toote ostu CloudScale OÜ käest.

Kaebust võib esitada nii suuliselt kui kirjalikult.
Kaebuse võib ostja kauplejale esitada vabas vormis. Esimese pöördumise võib ostja teha suuliselt, kuid juhul, kui kaupleja ei saa/ei oska/ei tohi ise selliseid küsimusi otsustada, võib ta paluda kaebust kirjalikus vormis.
Kaebuses peaks olema märgitud:

 • ostja nimi ja kontaktandmed
 • kaebuse esitamise kuupäev
 • kauba või teenuse puudus
 • kauplejale esitatav nõue ehk millist lahendit ostja ootab
 • Kaebusele peaks lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, milleks võib olla tšekk, arve, pangaväljavõte või muu dokument, millest nähtub tehingu sooritamise aeg ning pooled.


Tingimused

Meie kohustuseks on teie kaebus läbi vaadata ja lahendus leida selle saamisest alates 15 päeva jooksul ja nõude rahuldamata jätmisel nimetatud tähtaja jooksul ka teile sellest kirjalikult teatama koos põhjendustega.
Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, teatame me sellest kirjalikult koos põhjendustega, määrates ka uue mõistliku tähtaja.

Sel juhul ja kui me omavahel ei lepi kokku toote parandamises või asendamises, on puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel poolel aastal seadusejärgselt meie kanda. Ülejäänud poolteise aasta jooksul peab aga ostja tõendama, et ostetud asi oli juba ostmisel mittevastav ning ostja on seda õigesti kasutanud ja hooldanud. Tingimused kehtivad Eesti Vabariigi territooriumil.

Puuduse hüvitamise alla ei kuulu järgmised vead, mis on tekkinud:

 • välistel põhjustel ehk ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustus
 • hooletusest või seadme valest kasutamisest tekkinud kahjustus
 • toote tavapärane kulumine

14 PÄEVANE TAGASTAMISÕIGUS

Kui kaup teile ei sobi või ei vasta teie ootustele, on teil õigus toode tagastada 14 päeva jooksul, kui toode on originaalpakendis ja sisaldab kõiki detaile. Tagastatud kaup ja pakend ei tohi olla mingilgi määral rikutud. 14 päevast tgastusõigust ei saa parfüümide puhul kasutada, kui pakendil on kile ära tõmmatud. Kui pakendil juba algselt kilet ei ole ja pakend on igati korras ja parfüüm kasutamata, siis saab kasutada 14 päevast tagastamisõigust

Kauba tagastamiseks palume saata meile kirjalik taganemisavaldus meie poe klienditoe mailile või meie üldmailile sinule@sinule.ee (Avalduse täitmise võimalus on olemas ka meie juures kontoris). Avaldus võib olla kirjutatud vabas vormis.
Avalduses peab olema märgitud:

 • Soovin kasutada 14 päevast tagastamisõigust
 • tagastatava toote nimetus
 • tellimuse esitamise kuupäev
 • toote kätte saamise kuupäev
 • kauba tagastaja nimi, aadress ja telefoninumber.

Tingimused 14 päevasel kauba tagastamisel:

 • Maksame 100% raha tagasi, transpordikulust kuulub tagasimaksmisele meie tavapärane transpordiviis – milleks on SmartPost (kui olete tellinud kauba mõne muu transpordiga, siis transporditasu tagastatakse SmartPosti tasu väärtuses) 14 päevase tagastamise puhul jääb tagastamisega seotud transpordikulud ostja kanda. 
 • Posti teel tagastades peab toode olema pakitud alati nii, et võõrad isikud paki sisule ligi ei pääseks, ilma ilmselgelt pakendit lõhkumata. Kaupa tagasi saates palun lisage kaubale alati oma nimi ja põhjus, miks kaup on tagastatud.
 • Tagastatud kauba eest kantakse raha tagasi 14 päeva jooksul.
 • Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis! Rikutud pakendi korral jääb meile õigus tagastatavat summat selle võrra vähendada. Tarbija peab käsitsema ja uurima kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks seda teha tavapoes.
 • Tagastatav kaup peab olema meile saadetud või meie juurde toodud vähemalt 14 päeva jooksul peale avalduse tegemist.
 • Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt ja eritellimusena.
 • Tagastada ei ole võimalik kui see käib vastu tervisekaitse või hügieenilistele nõudmistele, näiteks avatud pakendiga pesu ja kiiresti riknevat kaupa. Samuti ei saa tagastada avatud pakendiga arvutitarkvara ja audio-videosalvestisi.

Et toode vastaks võimalikult teie vajadustele ja soovidele, siis lisaküsimuste puhul võtke meiega julgelt ühendust ja proovime leida parima lahenduse just teile.

Puuduse ilmnemise ja küsimuste puhul pöörduge meie poole:
CloudScale OÜ, Tallinn 11317, Pärnu mnt 142. Tel: 641 2166, e-mail:
sinule@sinule.ee

Kui tekib mõni probleem, milles me siiski ei jõua kokkuleppele mis teid rahuldaks, on teil õigus pöörduda tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud  lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

Tarbijakaebuste komisjon on kohtuväliseid kaebusi ja vaidlusi lahendava organ. Tarbijakaebuste komisjoni poole võib pöörduda, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Tarbijakaitseametile saate esitada: infopäringu, kaebuse ehk avalduse vaidluse lahendamiseks või teabenõude tarbijakaitseameti tarbijate teeninduskeskkonna kaudu.

Kiireim viis nõuannete saamiseks on helistada Tarbijakaebuste komisjoni nõuandetelefonile 1330 või 6 201 707, mis töötab esmaspäevast reedeni kella 9–16.

Liitu uudiskirjaga ja saa 4% allahindlust oma esimeselt ostult!

Kui liitud meie uudiskirjaga saad koheselt 4% allahindlust oma esimeselt ostult!